מהו חופש?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

ניסן תשע"בהקלטת וידאו