תורת האבולוציה - אמת או שקר?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

אלול תשע"אהקלטת וידאו

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)