לימודי תורת האבולוציה בבתי ספר

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

סיוון תשע"דהקלטת וידאו