האם אפשר היה להחזיר את ברוך שפינוזה בתשובה?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

אדר ב' תשע"אהקלטת וידאו