פתרון לסכסוך הישראלי-ערבי

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר בכנס בבית מדרש 'המקום' בהרצליה

ניסן תשע"בהקלטת וידאו