איך תראה ישראל בעתיד?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

תמוז תשע"בהקלטת וידאו