מי ישלוט במדינה בעוד מספר שנים?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

תמוז תשע"גהקלטת וידאו