מי בעל הבית בהר הבית?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

שבט תשע"דהקלטת וידאו