רבנות בישראל ובארה"ב

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

טבת תשע"דהקלטת וידאו