דת, לאום, רבנות וגיורים בחו"ל

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

טבת תשע"דהקלטת וידאו