האם יש עתיד לקשר בין ישראל ליהדות העולם?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

אייר תשע"דהקלטת וידאו