הדרה או האדרה?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

טבת תשע"בהקלטת וידאו