חוק השוויון בנטל

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

אייר תשע"דהקלטת וידאו