העגלה הריקה

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

כסלו תשע"בהקלטת וידאו