רבנים בשואה ופוליטיקאים היום

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

ניסן תשע"אהקלטת וידאו