מועמר קדאפי וזכויות אדם

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

ניסן תשע"אהקלטת וידאו