מועמר קדאפי וזכויות אדם

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

ניסן תשע"אהקלטת וידאו

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)