מחאת האוהלים נגד בעיות כלכליות

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

אב תשע"אהקלטת וידאו