ההסכם עם איראן - האם יש לסמוך על אומות העולם?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

כסלו תשע"דהקלטת וידאו