פונדקאות

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

תמוז תשע"דהקלטת וידאו

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)