האם יש מכשפים ומכשפות בעולם?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

תמוז תשע"גהקלטת וידאו