האם גיור המוני של עמים שלמים טוב לעם היהודי?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

תמוז תשע"אהקלטת וידאו