האם ההגדה של פסח רלוונטית לימינו?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

ניסן תשע"בהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)