האם ההגדה של פסח רלוונטית לימינו?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

ניסן תשע"בהקלטת וידאו