יום הכיפורים

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

תשרי תשע"בהקלטת וידאו