יום ירושלים - ירושלים מול תל אביב

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

אייר תשע"אהקלטת וידאו