יום העצמאות - גאולה ולאומיות

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

אייר תשע"אהקלטת וידאו