הרב אורי שרקי

תהילים - אחדות הבורא (מזמור קל"ה)

שבט תשע"זהקלטת וידאו