הרב אורי שרקי

תהילים - שורשים עמוקים (מזמור קכ"ט)

שבט תשע"זהקלטת וידאו