הרב אורי שרקי

תהילים - ירא ה' וירא אלוהים (מזמור קכ"ח)

שבט תשע"זהקלטת וידאו