הרב אורי שרקי

תהילים - עושר, חכמה וגבורה בסייעתא דשמיא (מזמור קכ"ז)

שבט תשע"זהקלטת וידאו

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)