הרב אורי שרקי

סוד המגילה - מדוע מרדכי לא השתחווה?!

ישיבת היכל אליהו - כוכב יעקב, אדר תשע"זהקלטת וידאו