הרב אורי שרקי

הרב אשכנזי (מניטו) והעולם המודרני

מכללת ירושלים, ב' באדר תשע"זהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)