הרב אורי שרקי

מי אפה את הבצק ביציאת מצרים?

מכללת הרצוג, אב תשע"והקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)