הרב אורי שרקי

מי אפה את הבצק ביציאת מצרים?

מכללת הרצוג, אב תשע"והקלטת וידאו