הרב אורי שרקי

עולם במשבר

מתורתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

"מעייני הישועה", ראש חודש אייר תשס"ב
במלחמת העולם הראשונה, עת שהה בלונדון, הוציא הרב זצ''ל חוברת קטנה בשם "ראש מילין" הכוללת מחשבות עמוקות של סתרי תורה על אותיות האלפא-ביתא. היה זה מהלך לא שגרתי אצל הרב, שלא נהג לחשוף לרבים את עמקי סתרי התורה, כי אם רק את ההופעות "הראויות להיגלות" (אורות עמ' פד). אלא שמצב העולם הנתון לנפילה מוסרית הוא שדרש זאת, כפי שמבאר הרב בעצמו בהערה בסוף ספרו (עמ' קיא בהוצאת מכון הרצי"ה):

"כשהעולם הולך במהלכו הרגיל, כשאין פרעות ומהומות בחיים, יכול גם הרעיון האצילי של האדם לקחת את פרנסתו מההסתכלות בתנועות החיים מחיי החברה, ומהתורות האגודות בהם, שהוא כל התוכן של כל חכמה וכשרון נגלה, ומובטח הוא שמתוך הרכוש הזה יתעשר עושר פנימי" כלומר עצם

החיים וסדריהם המתוקנים מהווים מקום לבנין עולם הערכים של האדם. אבל,

"לא כן הדבר בזמן שהחיים נופלים הם במהמורות המלאות מחשכי רשע ותוהו, אז העולם הגלוי מתנודד, סדריו מתערבבים, ואם יהיה האדם יונק את לשד חייו הרוחניים, רק מהצד הגלוי שבאוצר הרוח, דלדול נורא מוכן לבוא עליו, ולשדוד ממנו את כל עמדת תומתו"

במצב זה, אין תרופה אחרת לנפש מאשר לפנות אל גניזת הנשמה:

"ואז כדי להחזיק את המעמד יבוא התור של הצמאון הבוער אל התוכן הנעלם, אל הסקירות הפנימיות שהן מתנשאות מעל לשטח הגלוי שבחיים, שבהן לא נגעה יד המהומה העולמית, וממקור חיים זה ילך האדם וישאב מים בששון להרטיב את העצמות היבשות של העולם הרוחני הגלוי שנשאר במצב כל כך נדהם מפגי תגרת יד החיים

ומעז יוצא המתוק של גילוי הסתרים:

ומטעם זה עצמו בא הלחץ לכותב הטורים הללו לרשום את רשמי המחשבה אשר למדרש האותיות וכו' דווקא בזמן הזה".