הרב אורי שרקי

תוכחה ויצר הרע

מתורתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

"מעייני הישועה", כ"ז בסיון תשס"א
הבא להוכיח את חברו, מן הראוי שישים לנגד עיניו את הדרכת הרב זצ"ל בעניין זה:

"יש לעיין בדרכי בני אדם שרוצים להוכיח איזה איש להסירו מדרכו, אולי זה הדרך לפי עינינו טובה היא אע"פ שיש בה חסרונות, אבל בחסרונותיה מגינות עליו בעד חסרונות יותר עצומות. והשי"ת ידריכנו במעגלי צדק, שלפעמים פיתוי היצר הוא להשתקע בתוכחות לכ"א, ואין זה כי אם רוע לב. והמרחם רחום יכפר." (מידות הראיה, תוכחה)