הרב אורי שרקי

רבי חיים דוד אזולאי (החיד"א)

אייר תשע"זהקלטת וידאו