הרב אורי שרקי

איוב - להפגש עם ה"אין" (פרק א')

תמוז תשע"זהקלטת וידאו