הרב אורי שרקי

איוב - ההתפחות בגורלו של איוב (פרק ב')

תמוז תשע"ז



הקלטת וידאו