הרב אורי שרקי

איוב - הגורל נקבע מראש (פרק ג')

תמוז תשע"זהקלטת וידאו