הרב אורי שרקי

איוב - האנוש מא-לוה יצדק (פרק ד')

תמוז תשע"זהקלטת וידאו