הרב אורי שרקי

איוב - יש אפשרות לשינוי! (פרק ה')

תמוז תשע"זהקלטת וידאו