הרב אורי שרקי

איוב - חשיבותה של המסורת (פרק ח')

תמוז תשע"זהקלטת וידאו