הרב אורי שרקי

איוב - ייסורים של אהבה (פרק ט')

תמוז תשע"ז



הקלטת וידאו