הרב אורי שרקי

איוב - מהי סיבת הייסורים? (פרק י')

תמוז תשע"זהקלטת וידאו