הכנסת אורחים של אברהם אבינו

כ"ג בחשון תשס"ז

שאלה:

בפרשת וירא רש"י כותב שכאשר ראה הקב"ה שאברהם מצטער שאין עוברים ושבים בנמצא לארח אותם בביתו - שלח לו מלאכים בדמות אנשים. מדוע היה צריך הקב"ה "לעבוד" על אברהם? ואם רצה הקב"ה שאברהם יזכה בהכנסת אורחים - הרי בוודאי יכל לסבב באופן טבעי שיעבור בן אדם באזור ויתארח אצל אברהם?

תשובה:

ראוי הוא אברהם אבינו לאורחים בעלי מעלה. אלה הם המלאכים. עיין כוזרי ג,א.