הועבר מקלטת, כנראה משנת תשנ"א.

דברי הרב שרקי בדיון, 27 דקות (MP3, 10MB).

תגובת הרב שרקי בסוף הדיון, 7 דקות (MP3, 3MB).