גילה של רבקה

כ"ד בחשון תשס"ז

שאלה:

חז"ל אומרים כי לפי החישובים שערכו רבקה הייתה בת 3 כאשר אליעזר לקחה ליצחק שישא אותה לאישה. כיצד ניתן לקבל את הדבר הזה? זה לא נראה הגיוני שילדה בת 3 תנהג באופן שבו היא מתוארת בפרשה, ובטח שאדם מבוגר ישא אותה לאישה בגיל כזה. אשמח לדעת כיצד הרב תופס את הדבר.

תשובה:

כתב המהר"ל מפראג בספר "באר הגולה" שכוונת חז"ל היא לומר שמשעה שהיא ראויה (משפטית) לביאה, היא כבר ראויה ליצחק. ולו היה אפשר, היתה כבר נישאת לו בגיל שלוש. אך למעשה, רק מוקדם כמה שניתן.