הרב אורי שרקי

דברים - פרק י"ח, פסוק י"ד

"ראש יהודי", אביב תשע"והקלטת וידאו