הרב אורי שרקי

דברים - ראש יהודי, סדרת תשע"ה - תשע"זקבצי MP3. חסרות הקלטות של חלק מהשיעורים.

שיעור 1, פרשת דברים, מבוא. 80 דקות. 28MB. י"ח באדר תשע"ה.

שיעור 2, פרשת דברים, א'-ג'. 54 דקות. 19MB. כ"ה באדר תשע"ה.

שיעור 3, פרשת דברים, א'-י"ט. 83 דקות. 30MB. ג' בניסן תשע"ה.

שיעור 4, פרשת דברים, ב'-י"ב. 79 דקות. 28MB. י' בניסן תשע"ה.

שיעור 5, פרשת דברים, ג'-א'. 83 דקות. 29MB. כ"ד בניסן תשע"ה.

שיעור 6, פרשת ואתחנן, ד'-ו'. 81 דקות. 29MB. ח' באייר תשע"ה.

שיעור 7, פרשת ואתחנן, ד'-כ"ה. 78 דקות. 28MB. ט"ו באייר תשע"ה.

שיעור 8, פרשת ואתחנן, ד'-ל"ב. 75 דקות. 27MB. כ"ט באייר תשע"ה.

שיעור 9, פרשת ואתחנן, ד'-ל"ה. 83 דקות. 29MB. ז' בסיון תשע"ה.

שיעור 10, פרשת ואתחנן, ד'-מ"א. 71 דקות. 25MB. י"ד בסיון תשע"ה.

שיעור 11, פרשת ואתחנן, ה'-י"ב. 81 דקות. 29MB. כ"א בסיון תשע"ה.

שיעור 12, פרשת ואתחנן, ה'-כ'. 78 דקות. 27MB. כ"ח בסיון תשע"ה.

שיעור 13, פרשת ואתחנן, ו'-ב'. 82 דקות. 30MB. ה' בתמוז תשע"ה.

שיעור 14, פרשת ואתחנן, ו'-ה'. 80 דקות. 28MB. י"ב בתמוז תשע"ה.

שיעור 15, פרשת ואתחנן, ו'-ח'. 86 דקות. 30MB. י"ט בתמוז תשע"ה.

שיעור 16, פרשת ואתחנן, ז'-ו'. 71 דקות. 25MB. כ"ו בתמוז תשע"ה.

שיעור 17, פרשת עקב, ח'-א'. 83 דקות. 29MB. ד' באב תשע"ה.

שיעור 18, פרשת עקב, י"א-ט"ז. 76 דקות. 27MB.

שיעור 19, פרשת עקב, י"א-כ"א. 75 דקות. 26MB.

שיעור 20, פרשת ראה, י"א-ל'. 84 דקות. 30MB.

שיעור 21, פרשת ראה, י"ב-ח'. 80 דקות. 28MB.

שיעור 22, פרשת ראה, י"ב-כ"ב. 74 דקות. 26MB.

שיעור 23, פרשת ראה, י"ג-ב'. 82 דקות. 29MB.

שיעור 24, פרשת ראה, י"ד-ט'. 80 דקות. 28MB.

שיעור 25, פרשת ראה, ט"ו-ב'. 81 דקות. 29MB.

שיעור 26, פרשת ראה, ט"ז-א'. 88 דקות. 31MB.

שיעור 27, פרשת ראה, ט"ז-ט'. 82 דקות. 29MB.

שיעור 28, פרשת שופטים, ט"ז-י"ח. 81 דקות. 29MB.

שיעור 29, פרשת שופטים, י"ז-ה'. 83 דקות. 29MB.

שיעור 30, פרשת שופטים, י"ז-ט"ז. 81 דקות. 29MB.

שיעור 31, פרשת שופטים, י"ח-א'. 80 דקות. 28MB.

שיעור 32, פרשת שופטים, י"ח-י"ד. 80 דקות. 28MB. וידאו.

שיעור 33, פרשת שופטים, י"ט-ד'. 85 דקות. 30MB.

שיעור 34, פרשת שופטים, י"ט-ט"ז. 83 דקות. 29MB.

שיעור 35, פרשת כי תצא, כ'-י'. 75 דקות. 26MB.

שיעור 36, פרשת כי תצא, כ"ב-ח'. 81 דקות. 29MB.

שיעור 37, פרשת כי תצא, כ"ב-כ"ב. 80 דקות. 28MB.

שיעור 38, פרשת כי תצא, כ"ג-ג'. 85 דקות. 30MB.

שיעור 39, פרשת כי תצא, כ"ג-י'. 81 דקות. 29MB.

שיעור 40, פרשת כי תצא, כ"ג-ט"ז. 86 דקות. 30MB.

שיעור 41, פרשת כי תצא, כ"ג-כ"ה. 81 דקות. 29MB.

שיעור 42, פרשת כי תצא, כ"ד-ה'. 76 דקות. 27MB.

שיעור 43, פרשת כי תצא, כ"ה-ד'. 77 דקות. 27MB.

שיעור 44, פרשת וילך, ל"א-י"ט. 86 דקות. 30MB.

שיעור 45, פרשת האזינו, ל"ב-א'. 85 דקות. 30MB.

שיעור 46, פרשת האזינו, ל"ב-י"ג. 84 דקות. 30MB.

שיעור 47, פרשת האזינו, ל"ב-מ"ד. 82 דקות. 29MB.

שיעור 48, פרשת וזאת הברכה, ל"ג-ב'. 80 דקות. 28MB.

שיעור 49, פרשת וזאת הברכה, ל"ג-ו'. 82 דקות. 29MB.

שיעור 50, פרשת וזאת הברכה, ל"ג-י"ג. 85 דקות. 30MB. כ"ח בניסן תשע"ז.

שיעור 51, פרשת וזאת הברכה, ל"ג-כ'. 78 דקות. 28MB.

שיעור 52, פרשת וזאת הברכה, ל"ג-כ"ו. 79 דקות. 28MB. י"ב באייר תשע"ה.